بلاگ

رنگ شناسی

رنگ شناسی چه فایده دارد؟ وقتی شما رنگ ها رو بشناسید می توانید رنگ ها رو به طور صحیح در کنار هم استفاده کنید و خروجی نهایی کار شما بسیار زیباتر، حرفه ای تر و اصولی تر و از نظر هنری صحیح تر شده و حتی به واقعیت نیز نزدیک تر خواهد شد.